| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

This version was saved 9 years, 4 months ago View current version     Page history
Saved by antoninavarro
on November 30, 2011 at 12:44:46 am
 

 

Benvinguts al PBwiki POESIA DE BUTXACA!

 

Ací teniu una pàgina de poesia de butxaca per a joves. Fa temps que volíem haver editat un llibre amb aquest títol però les editorials sempre pensen massa les seues decisions i pensem que la web social o el que es coneix com la web 2.0 ens permet fer aquest treball en col·laboració. Per això us invitem a agafar tots aquells poemes que us interessen per a les vostres classes i a afegir aquells textos poètics de tota mena que vosaltres considereu que són vàlids per a treballar amb els joves, bé per les temàtiques (l'amor, el sexe, el pas del temps, la soledat, l'amistat, la mort, etc.) bé per l'estructura sorpresiva (jocs de llengua o qualsevol altra proposta ludolingüistica) o bé pel caràcter dramàtic del poema (presència de personatges, aparició de conflictes, trama argumental) que ens permetran fer una dramatització en els tallers de creació literària.   
Here is a page of pocket poetry for young people. Some time ago we wanted to have published a book with this title but publishers always think too much of their decision and we believe the social web and what is known as Web 2.0 allows us to make this work in collaboration. So we invite you to take those poems that you care for your classes and add those poetic texts of all kinds that you consider to be valid to work with young people, either by the subjects (love, sex, over time, loneliness, friendship, death, etc.). well for the surprising structure (language games or any other proposal ludolingüistica) or the dramatic character of the poem (the presence of characters appearance of conflict plot) that allow a dramatization in creative writing workshops. 

 

 

 • Abecedario de la gravedad
 •  

 • Amants

   

 • Ana Rosetti

   

 • Ángel_gonzález

   

 • Antologia Poesia Catalana

   

 • Aquest amor

   

 • Aquest amor que fa un

   

 • Aula de poesia de Barcelona

   

 • AVEC

   

 • Revista Babar

   

 • Biblioteca Virtual

   

 • Chema Madoz

   

 • Comiat

   

 • Comtessa de dia
 •  

 • Desafio con el mar

   

 • Dona llavi

   

 • El vent

   

 • Elegia al Che

   

 • Gabriel Ferrater

   

 • Jaime Gil de Biedma

   

 • Jo em donaria per un bes

   

 • Joan Brossa

   

 • Joan Manuel Serrat

   

 • Joan Salvat Papasseit

   

 • Kosmopolis de Barcelona
 •  

  Comments (0)

  You don't have permission to comment on this page.