| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FIGURES LITERÀRIES

This version was saved 7 years, 1 month ago View current version     Page history
Saved by antoninavarro
on May 6, 2016 at 1:52:21 am
 

En el llenguatge literari les paraules són un fi en si mateixes, l'autor selecciona el llenguatge per enriquir la capacitat lèxica d'una llengua. S'entén per "figura" en la seua accepció més àmplia, qualsevol tipus de recurs o manipulació del llenguatge amb fins retòrics, antigament s'aplicava a l'oratòria, però a l'entrar aquesta en decadència va passar a la literatura i actualment s'aprecia amb major èmfasi en la publicitat.

 

 Webgrafia:

- Figures literàries.

Figures retòriques i publicitat.

RECURSOS ESTILÍSTICOS FÓNICOS.

Recursos estilísiticos sintácticos.

Recursos estilísticos semánticos.

- Tópicos literarios (latín).

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.